Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, vài tháng gần đây, hoạt động thương mại có chiều hướng sôi động trở lại, các mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các cơ quan chức năng tăng cường.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm, công tác quản lý thị trường cơ bản được giữ vững và ổn định, các mặt hàng thiết yếu được quản lý chặt chẽ. Toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 580 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; trên 690 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 80 vụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 4,5 tỷ đồng, phạt hành chính trên 12 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, chống đầu cơ, găm hàng, thường xuyên nhận diện các phương thức, thủ đoạn phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và tỉnh có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ và các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác quản lý thị trường./.