Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và mục đích, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác này nói riêng. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được bồi dưỡng; đồng thời, linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng kiến thức vào công việc để đạt hiệu quả nhất.

Tại hội nghị, Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt 2 nội dung gồm: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã triển khai quy định số 1007 ngày 1/4/2022 của Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.