Sở Giao thông vận tải triển khai thu phí sát hạch tích hợp biên lai điện tử
Sở Giao thông vận tải chính thức đưa phần mềm thu phí điện tử áp dụng trong sát hạch giấy phép lái xe tại kỳ thi sát hạch tháng 5/2024

Việc triển khai thu phí, lệ phí sát hạch lái xe tích hợp biên lai điện tử thay cho bản giấy nằm trong lộ trình chuyển đổi số toàn ngành, được Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên phối hợp với VNPT Thái Nguyên và Ngân hàng ViettinBank thực hiện.

Để triển khai toàn trình việc thu, nộp phí và lệ phí thi sát hạch lái xe, từ tháng 6/2024, Sở Giao thông vận tải sẽ ban hành Kế hoạch sát hạch trước ngày 22 hàng tháng để thuận tiện cho các cơ sở đào tạo và các học viên nắm bắt. Các Trung tâm sát hạch lái xe và các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức thực hiện theo đúng quy trình đã hướng dẫn. Cũng trong ngày 17/5, Sở Giao thông vận tải cũng triển khai việc áp dụng biên lai điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đối với thủ tục hành chính do Sở Giao thông vận tải thực hiện./.