Ra quân Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Đồng Đội tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa

Tháng Thanh niên năm 2024 được Tỉnh đoàn xác định một số chỉ tiêu trọng tâm, như: 90% cán bộ đoàn, đoàn viên, 50% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết; 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 100 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 1.000 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới... .

Sau phần Lễ khởi động Tháng Thanh niên, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia các công trình, phần việc như: ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây; Khánh thành công trình thanh niên “Chuyển đổi số”…

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Đồng Đội tỉnh đã trao tặng 1 Ngôi nhà tình nghĩa, 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 1 tuyến đường thắp sáng thanh niên “Năng lượng xanh”, 5 khu thể dục cộng đồng nhà văn hóa cấp xã, 100 tấm bản đồ Việt Nam, 100 thùng sữa, 50 áo ấm, 400 hộp thuốc bổ, 30 suất quà (700 nghìn đồng/suất) cho thiếu nhi, cựu Thanh niên xung phong và thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn./.