Quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
Toàn cảnh hội nghị.

Phiên họp cho ý kiến đối với các nội dung Tờ trình báo cáo của UBND trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND tỉnh gồm: Tờ trình, dự thảo, nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo nghị, quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh; Tờ trình, dự thảo, nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất phòng hộ đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh; Tờ trình đề nghị phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2024.

Trong chương trình phiên họp các ý kiến thống nhất đánh giá, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2024 ước tăng 7,94 % so với cung kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 5.400 tỷ đồng, đạt 34% so với dự toán chính phủ giao, đạt 28% so với dự toán HĐND tỉnh giao; tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi, tiến độ gieo trồng và thu hoạch các loại cây trồng đảm bảo kế hoạch mùa vụ; công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện tốt; hoạt động thương mại trong tỉnh duy trì đà tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 6.400 tỷ đồng tăng 17,8% so với cùng kỳ; hoạt động đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong kết quả phát triển kinh tế của tỉnh; toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 108 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 863 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng quy mô lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đồng chí chỉ đạo văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, các thành viên UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như: Chủ động đề xuất kiến nghị để kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, điều chỉnh sửa đổi những nội dung chưa phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Liên quan tới các ý kiến tham gia đối với dự thảo, các tờ trình, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh; đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu bổ sung hoàn thiện./.