Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước
Các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ. Cũng theo thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Căn cứ theo kết quả bỏ phiếu, Quốc hội đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng trong ngày 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Theo chương trình kỳ họp sáng ngày 5/4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ./.