[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
Trên đường Việt Bắc, TP Thái Nguyên, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống dừng tiếp nhận đón khách tại quán và thông báo chỉ bán cho khách mang về.
[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
Chủ cơ sở kinh doanh dán thông báo "chỉ bán mang về" để lưu ý với khách hàng.
[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
Những thông báo "chỉ bán mang về" xuất hiện tại nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống sau khi công văn được ban hành.
[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
Các cơ sở kinh doanh vắng khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chuyển sang bán hàng mang về hoặc giao hàng tận nơi.
[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
Các cơ sở kinh doanh dán mã QR-Code để khách hàng khai báo y tế khi đến mua hàng.
[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
[Photo] Người dân TP Thái Nguyên chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19
Một số cửa hàng tạm dừng phục vụ để phòng, chống dịch.