[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Trong buổi sáng, đại diện lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Đại hội đã dâng hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Thái Nguyên.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức là những cán bộ, đảng viên ưu tú đại diện cho trên 93.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc trong những ngày diễn ra Đại hội.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh về kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.
[Photo] Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Samsung Electronic Thái Nguyên - Việt Nam.
[Photo] Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Các đại biểu dự Đại hội thăm gian trưng bày sản phẩm.

[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Các đại biểu tham dự Đại hội.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Đại hội đã tiến hành các nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Các đại biểu biểu quyết các nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng.
[Photo] Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tham luận với chủ đề “Góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
[Photo] Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xă Phổ Yên thay mặt cho đoàn đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên phát biểu tham luận với chủ đề “Ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã Phổ Yên vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
[Photo] Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu quán triệt chương trình phiên chính thức.
[Photo] Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020  2025
Đại hội cũng đã tập trung thảo luận tại Hội trường, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.