Phối hợp chặt chẽ triển khai Dự án Thao trường bắn đạn thật
Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất Quốc phòng tại huyện Định Hoá.

Hội nghị đã nghe báo cáo nội dung đề xuất chủ trương thực hiện đầu tư dự án Thao trường bắn đạn thật của Sư đoàn 346, Quân khu 1. Theo đó Quy hoạch thao trường được lập chủ trương đầu tư và triển khai trên địa huyện Định Hóa . Trước khi đề xuất chủ trương đầu tư, các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng trên thực địa, thống kê đầy đủ về đất đai, dân cư và các điều kiện khác phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai dự án. Đến thời điểm hiện nay các dự toán đã cơ bản hoàn thành trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tại hội nghị lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đều thống nhất đánh giá việc triển khai chủ trương đầu tư thực hiện dự án là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 346, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của địa phương, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp chặt chẽ với Quân khu 1 và các đơn vị có liên quan triển khai đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt, tái định cư để thực hiện dự án. Đồng chí đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Định Hóa căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp hướng dẫn đơn vị chủ đầu tư thực hiện hoàn thiện hồ sơ về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, các thủ tục đầu tư, lập hương án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Quân khu 1, đồng chí Tư lệnh Quân khu cảm ơn sự quan tâm, phối hợp tích cực của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, địa phương của tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra.