Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 274, đoạn từ đường tỉnh 261 đi xã Thành Công trên địa bàn thành phố Phổ Yên với chiều dài trên 5,7km, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phổ Yên làm chủ đầu tư hiện đang được các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Chỉ huy công trường, Công ty CP Xây dựng và Thương mại T&Q cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng công việc, dự kiến đến trước tết dương lịch năm 2024 phấn đấu giải thảm 2,5km đường, trong quá trình thi công được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ dự án".

Bên cạnh các dự án về hạ tầng giao thông, các dự án xây dựng đô thị thành phố cũng được các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện khối lượng công việc, cam kết về đích đúng thời hạn. Đến thời điểm này, một số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần cải thiện đời sống dân sinh và nâng cao được hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức: "Các công trình khi thực hiện đều được sự hỗ trợ, quan tâm của thành phố Phổ Yên trong công tác giải phóng mặt bằng, để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu triển khai thực hiện các dự án công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định, khi thực hiện thanh toán chủ đầu tư cũng được thành phố tạo điều kiện rất tốt, đảm bảo việc giải ngân 100% các khối lượng công việc mà nhà thầu đã hoàn thành".

Phổ Yên tập trung giải ngân nguồn vốn đâu tư công
Quảng trường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên

Một trong những yếu tố quyết định đến việc thực hiện các dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng. Xác định được vai trò quan trọng đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu giải quyết các thủ tục hành chính, thi công công trình và nhanh chóng làm thủ tục giải ngân vốn theo đúng quy định.

Ông Dương Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Phổ Yên khẳng định: "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương của thành phố và chính quyền địa phương nơi được đầu tư dự án để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật đưa công trình vào sử dụng, đặc biệt chúng tôi nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công theo sự chỉ đạo của tỉnh, của thành phố".

Phổ Yên tập trung giải ngân nguồn vốn đâu tư công
TP. Phổ Yên chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công thành phố Phổ Yên thực hiện bao gồm cả ngân sách Trung ương, tỉnh và thành phố là trên 1.565 tỷ đồng. Tính đến ngày 13/11, tổng nguồn vốn đầu tư công mà thành phố đã giải ngân đạt gần 850 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh giao, đạt tỷ lệ giải ngân trên 92%, đối với nguồn vốn ngân sách thành phố, tỷ lệ giải ngân đạt gần 52%. Đây là địa phương nằm trong tốp các huyện, thành phố đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cao của tỉnh hiện nay.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên nhấn mạnh: "Chúng tôi đã quán triệt các chủ đầu tư, các phòng ban liên quan thường xuyên rà soát khả năng hấp thụ vốn của từng dự án, để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh linh hoạt các nguồn vốn phân bổ cho dự án, để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân. Chúng tôi cũng thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư, các nhà thầu, kịp thời nắm rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị, những vấn đề thuộc thẩm quyền thì chúng tôi sẽ cho ý kiến giải quyết, những vấn đề vượt thẩm quyền chúng tôi sẽ báo cáo các cơ quan cấp trên để giải quyết kịp thời để đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng và phát huy hiệu quả của dự án".

Đến thời điểm này, trên địa bàn Phổ Yên vẫn còn những công trình, dự án chưa khởi công, UBND thành phố đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt thủ tục đầu tư… Còn với công trình đã có khối lượng thanh toán, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, giải ngân vốn ngay sau khi có quyết định phê duyệt thanh quyết toán./.