Phổ Yên phát động
Phổ Yên phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.

Thực hiện lời căn dặn của Bác: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; những năm qua, phong trào trồng cây xanh đã phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hoá, gắn liền với sự phát triển đô thị của thành phố Phổ Yên. Đến nay toàn thành phố đã trồng được hàng triệu cây phân tán ven các trục đường giao thông, đường làng, khu công nghiệp, khu dân cư, các trường học, bệnh viện, nơi danh lam thắng cảnh, hàng năm trồng từ 150 đến 200 ha rừng tập trung và tổ chức thực hiện tốt luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn thành phố.

Ông Dương Văn Hiến - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng TP Phổ Yên cho biết: "Với mục tiêu của năm 2023 thành phố Phổ Yên thực hiện trồng mới từ 8 ha rừng trở lên tới và trồng 1.500 đến 2.500 cây phân tán trên địa bàn của các tuyến đường, các cơ sở của các xã phường, đặc biệt thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn của thành phố Phổ Yên".

Tại lễ phát động, ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, chung tay làm xanh, sạch môi trường. Bảo vệ cây xanh trong khu vực công cộng, trường học, bảo vệ và phát triển rừng tập trung, cây phân tán, cây xanh đô thị; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây.

Ông Triệu Tuấn Linh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Phổ Yên cho biết: "Sau lễ phát động này, đơn vị thực hiện việc cập nhật cây xanh lên phần mềm SmartTrees Thái Nguyên, sau đó sẽ giao cho Ban Quản lý có trách nhiệm là chăm sóc, quản lý trên phần mềm riêng biệt".

Ông Nguyễn Quang Toàn - Chủ tịch UNBD phường Nam Tiến, TP Phổ Yên cho biết: "Hưởng ứng phong trào của chung, phường Nam Tiến sẽ tiếp tục tích cực tham gia các chương trình trồng cây xanh, cụ thể bằng các chương trình kế hoạch về nguồn giống, vị trí trồng và đảm bảo là sau khi trồng các cây được chăm sóc đảm bảo để phát triển".

Phổ Yên phát động
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây Sang tại khu vực quảng trường Vạn Xuân.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thành phố Phổ Yên đã tham gia trồng cây Sang tại khu vực quảng trường Vạn Xuân. Hoạt đồng này, nhằm tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển cây xanh đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 của Thủ tướng Chính phủ.