Phiên họp thứ 26 UBND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Toàn cảnh hội nghị

8 tháng năm 2023, khắc phục những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực: Chỉ tính riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trên 6%; giá trị xuất khẩu đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 2,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 5,53 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,05% so với tháng trước, tăng 0,98% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 8 tháng đạt trên 10.000 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán Bộ Tài chính giao, 50,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, quốc phòng- an ninh… được duy trì ổn định.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan đã trình bày Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025; đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên…

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đại diện các sở, ngành, địa phương báo cáo và giải trình làm rõ các nội dung, phần việc liên quan nhiệm vụ thu ngân sách; tình hình triển khai các dự án quan trọng của tỉnh và công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trên địa bàn.

Phiên họp thứ 26 UBND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, các cơ quan, đơn vị tích cực đóng góp ý kiến để cơ quan thường trực tổng hợp, bổ sung hoàn thiện; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai xây dựng các khu, cụm CN trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát các nhà máy rác trên địa bàn và việc triển khai xây dựng nhà máy rác phải được sự thông qua của tỉnh. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ dự án tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả các giải pháp giải ngân nguồn vốn, góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn Chính phủ giao, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển./.