Thuế Thành phố Phổ Yên triển khai bản đồ số
Đến nay, trên địa bàn thành phố Phổ Yên có trên 1.700 hộ đăng ký, chiếm gần 100% số hộ kinh doanh phải thanh toán thuế ở TP Phổ Yên đã được cài đặt Bản đồ số

Thực hiện mục tiêu số hoá dữ liệu quốc gia về ngành Thuế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hộ kinh doanh theo quy định của Luật quản lý thuế, giúp ngành Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời công khai minh bạch thông tin trong công tác quản lý thuế…Chính vì vậy, Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên – Phú Bình đã chỉ đạo các đội Thuế cơ sở bắt tay triển khai, bước đầu người dân đã tích cực hưởng ứng và phát huy hiệu quả trong quản lý thuế tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hương, trú tại Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP Phổ Yên mở siêu thị mini kinh doanh nhiều năm nay. Trước đây mỗi kỳ nộp thuế, chị Hương đi lại rất vất vả để đối chiếu các chứng từ liên quan, nhưng từ khi triển khai Bản đồ số trên địa bàn Thành phố, ngoài thuận lợi cho đơn vị quản lý thuế, chị Hương cùng những người dân rất hài lòng về sự tiện dụng.

Thuế Thành phố Phổ Yên triển khai bản đồ số
Chị Nguyễn Thị Hương, Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP Phổ Yên

Chị Nguyễn Thị Hương, Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, TP Phổ Yên cho biết: Tôi rất hài lòng, thứ nhất là giúp cho công việc kinh doanh chúng tôi được nâng cao vị trí kinh doanh của mình, biết được doanh thu, biết được số phải nộp, thứ 2 là giúp cho cơ quan thuế quản lý được số người kinh doanh trên địa bàn và minh bạch công khai.

Trước đó, để triển khai có hiệu quả, cán bộ Chi cục thuế Thành phố Phổ Yên phải tiếp cận các hộ kinh doanh, tuyên truyền cho người dân nắm bắt và hiểu rõ tính năng, công năng của Bản đồ số hộ kinh doanh. Với kỷ nguyên số, việc tỷ lệ người dân sở hữu và sử dụng thành thạo điện thoại Smartphone thì việc cập nhật Bản đồ số là không khó. Tuy nhiên, qua khảo sát của cán bộ ngành Thuế, thực tế vẫn còn những hộ kinh doanh là người cao tuổi, khó tiếp cận với công nghệ, đây cũng là những trở ngại lớn nhất khi triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh tại TP Phổ Yên.

Thuế Thành phố Phổ Yên triển khai bản đồ số
Ông Trần Quốc Thắng, Đội trưởng Quản lý Thuế liên xã phường 01, Chi cục Thuế TP Phổ Yên – Phú Bình

Ông Trần Quốc Thắng, Đội trưởng Quản lý Thuế liên xã phường 01, Chi cục Thuế TP Phổ Yên – Phú Bình: Thứ nhất là về một số trường hợp cá nhân kinh doanh không dùng các thiết bị điện thoại thông minh hoặc là thiết bị thông minh để chúng tôi hỗ trợ việc cài đặt để họ thực hiện nộp thuế điện tử trên cái nền tảng số. Hơn nữa có một số hộ kinh doanh là đai diện chủ kinh doanh đến thời điểm này đang đứng tên chủ kinh doanh đang ở lứa tuổi già, do vậy sử dụng các thiết bị điện tử thông minh là người ta không sử dụng được.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Phổ Yên có trên 1.700 hộ đăng ký, chiếm gần 100% số hộ kinh doanh phải thanh toán thuế ở TP Phổ Yên đã được cài đặt Bản đồ số.

Thuế Thành phố Phổ Yên triển khai bản đồ số
Ông Dương Ngọc Tới, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Thuế Khu vực Phổ Yên – Phú Bình

Ông Dương Ngọc Tới, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Thuế Khu vực Phổ Yên – Phú Bình cho biết: Chi cục thuế Thành phố Phổ Yên đã triển khai cho các bộ phận chuyên môn để thực hiện cái công tác là tuyên truyền làm việc trực tiếp với các cái phường xã để tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh để thực hiện cái nội dung là triển khai bản đồ số hộ cái doanh trên địa bàn, bước đầu hiện nay đang công tác triển khai, nhưng mà căn cứ vào cái nội dung trước kia đã triển khai cái thuế điện tử Etax Moblie thì các hộ rất tích cực là hợp tác.

Trước đây việc công khai hộ kinh doanh toàn ngành Thuế được thực hiện theo hình thức thủ công, bằng cách niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương, của ngành thuế, điều này không trực quan và chưa hỗ trợ hiệu quả việc tra cứu, tìm kiếm thông tin. Bởi vậy, Chi cục Thuế Phổ Yên triển khai Bản đồ số hoá sẽ khắc phục những nhược điểm trên, đem đến cách tiếp cận mới về thuế cho cả đơn vị quản lý và người dân thụ hưởng.