Phát động Ngày mua sắm trực tuyến Thái Nguyên - Online Friday
Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động Ngày mua sắm trực tuyến từ 0 giờ ngày 2/12 đến 12 giờ ngày 4/12

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh có đăng ký sàn kinh doanh qua thương mại điện tử www.Thainguyentrade.vn tổ chức các hoạt động khuyến mãi, tham gia chương trình “Ngày Mua sắm trực tuyến Thái Nguyên - Online Friday 2022. Thời gian thực hiện chương trình diễn ra trong 60 giờ từ 0 giờ thứ Sáu ngày 2/12 đến 12 giờ ngày 4/12.

Trong dịp này, sẽ có nhiều hoạt động ưu đãi giảm giá, khuyến mại, dịch vụ trực tuyến từ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Qua đó nhằm phát huy lợi thế ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử, áp dụng các giải pháp giám sát và thúc đẩy hàng chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các doanh nghiệp; đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt.