Phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ trẻ em nhà trẻ
Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Trong đó, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ là con của các gia đình chính sách hoặc cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên theo quy định của Chính phủ… Mức hỗ trợ là 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến đối tượng, thời gian, kinh phí hỗ trợ. Những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định./.