Trong tháng, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 334.000 lượt khách, tăng trên 10% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm nay, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, ước tính cả năm 2023, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 6.553 nghìn lượt khách. Doanh thu du lịch ước tính cả năm ạt trên 6.375 tỷ đồng gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước./.