Nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp
Dự báo nhu cầu về nhân lực đầu quý II năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần tuyển gần 10.000 người lao động.

Theo kết quả điều tra lao động công nghiệp tháng 3/2024, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/3/2024 tăng 0,56% so cùng thời điểm tháng trước và tăng trên 1,8% so với cùng kỳ. Dự báo nhu cầu về nhân lực đầu quý II năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần tuyển gần 10.000 người lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Các ngành, nghề cần tuyển dụng với số lượng lao động lớn là may mặc, cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử./.