Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, còn một số bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục kịp thời, các nguy cơ cháy, nổ còn rất lớn, để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, như vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini) vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác PCCC, hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy, nổ, nhất là trong mùa hanh khô sắp tới. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và CNCH, nhất là Chỉ thị số 47 và Kết luận số 02 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 99 của Quốc hội, Chỉ thị số 01của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giảm sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC. Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đi thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Hoàn thành việc tổng rà soát trước ngày 1 tháng 11 năm 2023.