Ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tại phiên họp, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đây là dự thảo luật đã được đóng góp ý kiến nhiều lần, song do liên quan đến các vấn đề mang tính khoa học và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên đến nay, dự thảo luật này vẫn có một số điều khoản ở chế độ 2 phương án... Các đại biểu đã đi sâu thảo luận về vấn đề về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường; bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động dầu khí; nguồn lực về bảo vệ môi trường; các vấn đề khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường...

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong chương trình làm việc ngày 24/10, các đại biểu cũng đã thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền./.