Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV
Các Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Kỳ họp tại điểm cầu Thái Nguyên

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là 2 dự thảo luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật bằng văn bản để gửi tới đại biểu tại kỳ họp lần này.

Theo đó, Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã được cơ quan soạn thảo chỉnh lý giảm 1 chương và bổ sung 3 điều so với lần cho ý kiến trước đó. Một số nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến như: tính phù hợp, thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành. Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trên thực tiễn đối với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với Dự thảo luật Cư trú (sửa đổi), sau khi được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, có 42 điểm được tiếp thu, chỉnh lý. Tuy nhiên, còn những nội dung có ý kiến khác nhau, như: điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú; thời gian hiệu lực thi hành luật; một số quy định có tính chất chuyển tiếp phù hợp để bảo đảm sự thích ứng kịp thời của các cơ quan nhà nước có liên quan, tránh làm phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ cho người dân khi triển khai Luật. Việc xem xét, thông qua Luật Cư trú (sửa đổi), sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, bảo đảm thực hiện quyền Hiến định về tự do cư trú, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.