Ngành Công an sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ
Điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên

Tham luận tại hội nghị với chủ đề “Công tác phối hợp với cơ quan tư pháp trong việc tận dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện triển khai số hóa và làm sạch dữ liệu hộ tịch, mang lại tiện tích cho người dân trên địa bàn”, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Thái Nguyên; kết quả, kinh nghiệm trong việc thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau thời gian thí điểm tại 4 xã, phường của thành phố Thái Nguyên và Phổ Yên, từ ngày 15/8/2022 đã triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh và phấn đấu làm sạch và số hóa hồ sơ hộ tịch trước ngày 30/10/2022.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương từ cấp Cục đến cấp tỉnh, huyện, xã trong triển khai Đề án 06 và định hướng một số chủ trương, nhiệm vụ trong thời gian tới của lực lượng Công an Nhân dân./.