Nhà máy còn được giao nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị đảm bảo của các chuyên ngành: Máy bay động cơ, vũ khí hàng không (VKHK), vô tuyến điện tử và thiết bị hàng không.

Quá trình xây dựng và trưởng thành, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhà máy luôn nỗ lực vươn lên làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhà máy thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh và Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ. Từ những năm đầu thành lập và khi cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ mới của quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở nhà máy đều chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng xác định tốt nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để xây dựng đơn vị. Nhờ đó, nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm chủ khai thác, sửa chữa các loại VKTBKT được quân chủng giao. Những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật của nhà máy, như: Thiết kế, ứng dụng thành công các kỹ thuật, công nghệ phục vụ kiểm tra, hồi phục, niêm cất TLHK, các trạm chuẩn bị tên lửa; sửa chữa, sản xuất thiết bị đo kiểm VKHK; phục hồi chức năng thiết bị thuộc các chuyên ngành: VKHK, vô tuyến điện tử, thiết bị hàng không... đã khẳng định năng lực, trình độ làm chủ khai thác VKTBKT của nhà máy.

nang dong sang tao lam chu ky thuat sua chua ten lua
Cán bộ kỹ thuật Nhà máy A45 kiểm tra thông số kỹ thuật đầu vào của vũ khí hàng không. Ảnh: Xuân Đức

Từ năm 2010, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ, Nhà máy A45 được quy hoạch xây dựng, đầu tư chiều sâu công nghệ, từng bước mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ sửa chữa TLHK, TLPKTT và tham gia các dự án cấp quân chủng và Bộ Quốc phòng. Đồng thời, nhà máy còn được giao nhiệm vụ cơ động đến các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ sửa chữa các loại VKTBKT. Để kết hợp tốt việc khai thác hiệu quả các trang thiết bị đã có và làm chủ công nghệ mới, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, phân xưởng tập trung huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và tranh thủ sự hướng dẫn, đào tạo thông qua chuyển giao công nghệ của các chuyên gia nước ngoài. Việc tổ chức sửa chữa TLHK, TLPKTT và các trang thiết bị của các chuyên ngành hàng không trên các thế hệ máy bay mới đối với nhà máy là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nhà máy phải tìm các giải pháp phù hợp. Một mặt, nhà máy vận dụng những kinh nghiệm phát huy nội lực. Mặt khác, nhà máy lựa chọn cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực, gửi đi đào tạo tại các học viện, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội; gửi huấn luyện chuyển loại thực tế tại các đơn vị được trang bị các loại VKTBKT hiện đại. Nhà máy chú trọng tổ chức các lớp học ngoại ngữ, đào tạo lại, kèm cặp lẫn nhau, đặc biệt là học tập qua chuyển giao, lắp đặt và bảo dưỡng dây chuyền công nghệ từ các chuyên gia, nhà sản xuất nước ngoài. Nhà máy còn xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt các nội dung làm điểm công tác kỹ thuật, duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ. Đến nay, nhà máy đã làm chủ hoàn toàn các dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến; khai thác hiệu quả vào sửa chữa, sản xuất bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị trong và ngoài quân chủng; thực sự là cơ sở đầu ngành về sửa chữa TLHK và TLPKTT.

Trong thời gian tới, Nhà máy A45 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; giáo dục cán bộ, QNCN, CNVQP nâng cao nhận thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn nhà máy chủ động phát huy nội lực, sáng tạo, làm chủ vững chắc các dây chuyền công nghệ, nâng cao năng lực cơ sở đầu ngành sửa chữa TLHK và TLPKTT. Tham gia hiệu quả các chương trình, dự án của Bộ Quốc phòng, của quân chủng và Cục Kỹ thuật PK-KQ; tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cao tiềm lực KHCN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy nhà máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, thợ kỹ thuật giỏi; toàn nhà máy đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.