Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với chuyển đổi số - đã psts 1.7
Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 240 hội viên sinh hoạt ở 5 liên chi hội và chi hội. 6 tháng đầu năm 2021, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020; lựa chọn các tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV; tổ chức cho hội viên đi thực tế...

6 tháng cuối năm, Hội sẽ: tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Giải báo chí của tỉnh mang tên Huỳnh Thúc Kháng; xét duyệt hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021; tổ chức Hội thảo nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số đối với các cơ quan thông tin báo chí; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hội viên...

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức ra mắt Ban vận động “Câu lạc bộ Ảnh báo chí”; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 23 hội viên Hội Nhà báo tỉnh./.