Báo chí và việc cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII - đã psts 21.6
Với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh đã góp phần đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Nhà báo trẻ Phạm Hồng Tâm (Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Thái Nguyên) - tác giả của nhiều tác phẩm về chủ đề xây dựng Đảng - Nội chính đã được khen thưởng trong các giải báo chí quốc gia và của tỉnh, cũng là tác giả của nhiều tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ độc giả. Theo anh, khi viết về lĩnh vực này, nhà báo phải luôn tự học hỏi và nắm bắt được sự gắn kết giữa chủ trương, chính sách và thực tiễn hơi thở của cuộc sống, vừa mang đến sự gần gũi với độc giả. Mới đây nhất, loạt bài viết “Những bàn chân lặng lẽ” về những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an tỉnh của nhóm tác giả đã tạo được hiệu ứng tốt, lan tỏa trong xã hội.

Nhà báo Phạm Hồng Tâm cho hay: "Để những bài viết sinh động, chúng tôi ngoài việc trao đổi tiếp xúc để có được thông tin, chúng tôi cũng trực tiếp đi cơ sở để biết được thực tế nhiệm vụ, những khó khăn vất vả của người dân để bài viết mang tính sát thực và sinh động nhất".

Qua thực tiễn công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên báo chí Thái Nguyên cho thấy, đây là mảng đề tài xuyên suốt, được tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Với ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, thái độ trung thực và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các phóng viên, biên tập viên, các tác phẩm báo chí đã góp phần tuyên truyền hiệu quả, cổ vũ quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từ đó, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Nhà báo Nông Văn Đồng, Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên cho biết: "Để có 1 tác phẩm hay, hấp dẫn, phòng đã chỉ đạo phóng viên tăng cường bám nắm cơ sở, phát hiện kịp thời những tấm gương ở cơ sở; tổ chức sản xuất về hình ảnh làm sao để những tấm gương đó khi được phản ánh chân thực nhất và có hiệu quả tác động đến giác quan của người xem hiệu quả và sinh động nhất".

Đại tá Khương Văn Doãn, Tổng Biên tập Báo Quân khu 1 cho hay: "Chúng tôi thường định hướng nội dung tuyên truyền và phóng viên chủ động nắm bắt những thông tin về học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị. Do vậy, chất lượng bài viết và tuyên truyền đều bảo đảm được chất lượng".

Những tác phẩm đúng và trúng nhiều vấn đề của cuộc sống, được dư luận quan tâm, thông qua nhiều thể loại báo chí, từ báo in đến truyền hình, phát thanh, tạp chí hay báo điện tử, các tác phẩm báo chí đã tạo ra sức lay động sâu sắc trong tâm tư, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, một lần nữa đã khẳng định hiệu quả tích cực khi triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nổi bật như tọa đàm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngọn đuốc soi đường” hay tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, đảng viên” của Đài PT-TH Thái Nguyên; bài viết “Trí thức trẻ về làng” của Báo Thái Nguyên…

Báo chí và việc cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII - đã psts 21.6
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên trao đổi với phóng viên.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: "Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá rất cao các cơ quan báo chí của tỉnh trong thời gian vừa qua đã góp phần quan trọng trong việc đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Bằng những việc làm thiết thực và cụ thể của mình, các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm cho việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa và cộng hưởng sâu rộng trong toàn xã hội. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh phải là cơ quan xung kích và đi đầu trong việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như ý nghĩa và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đội ngũ báo chí tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; trong tuyên truyền phải phản ánh trung thực, kịp thời, nhanh chóng, chính xác những đơn vị làm tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế, đồng nghĩa với nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, khó khăn, hơn lúc nào hết các cơ quan báo chí Thái Nguyên luôn nhận thức tiếp tục thực hiện tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của tỉnh nói chung, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng, đặc biệt là vào thời điểm cả nước đang tập trung đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống./.