Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó giao các sở, ngành, địa phương thực hiện trọng tâm các nhiệm vụ: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với từng địa bàn, lứa tuổi; xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch và quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 10 và Kế hoạch của UBND tỉnh. Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của cơ quan thực thi pháp luật; tổ chức ký cam kết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.