Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông thôn
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện Đại Từ, từ năm 2022 đến nay, thực hiện Dự án 5, địa phương đã đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú, xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực hiện mua sắm thiết bị trong công tác đào tạo nghề lao động nông thôn.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề như: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đào tạo nghề đi lao động nước ngoài; đẩy mạnh công tác liên kết và đảm bảo đầu ra trong đào tạo nghề.