Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Phú Bình khóa XX
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt và tờ trình của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, kinh tế của tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên trên 8.700 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 108 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, nhiều công trình dự án quan trọng đã được đầu tư xây dựng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình như: Chương trình hành động toàn khóa của HĐND huyện khóa XX; tờ trình thông qua nội dung đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Ngọc Hà; tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2021.

Kỳ họp lần này cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác./.