Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu I
Các tiết mục mang đến liên hoan được dàn dựng công phu, đặc sắc.

Tham gia liên hoan có hơn 600 diễn viên không chuyên đến từ 20 đơn vị đầu mối trực thuộc quân khu I. Với chủ để “Khúc quân hành Việt Bắc”. Mỗi đội thi tham gia một chương trình ca múa nhạc tổng hợp. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc; truyền thống vẻ vang của Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 1, đơn vị và địa phương trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng chí, đồng đội, tình quân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Liên hoan diễn ra đến ngày 8/9, tại Nhà văn hóa quân khu I./.