Tham dự hội thi có 10 thí sinh được lựa chọn từ 41 thí sinh tham gia vòng thi viết đề cương. Tham gia hội thi mỗi thí sinh lựa chọn và làm rõ một trong các chủ đề về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thuyết trình trong khoảng thời gian từ 12-15’ và phải lồng ghép dẫn chứng minh họa bằng thơ, âm nhạc hoặc trình chiếu hình ảnh làm sinh động bài dự thi

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của tổ chức Công đoàn và tuyên truyền việc thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó, giúp các báo cáo viên có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền trong các tổ chức công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời lựa chọn Báo cáo viên xuất sắc tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức.