Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt nội dung về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước thành nước phát triển có thu nhập cao.

Mở đầu phần trao đổi, Thủ tướng nhấn mạnh đây là một chủ đề khó, phức tạp, nhạy cảm liên quan tới quá khứ, hiện tại, tương lai, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra mục tiêu tổng quát hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng đã khái quát 5 nội dung chính trong phần trình bày gồm: Các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; Tính cấp thiết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; Một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và vấn đề thứ 5 đó là tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, các đại biểu đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt nội dung chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Đây đều là những nội dung quan trọng được hội nghị trung ương 5 phân tích, đánh giá và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của của cả hệ thống chính trị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư Huyện ủy Phú Lương cho biết: "Thời gian tới Phú Lương sẽ cụ thể Nghị quyết TW5 vào chương trình hành động của Đảng bộ huyện, trong đó tập trung đẩy mạnh kinh tế tập thể, các mô hình HTX, đặc biệt là các sản phẩm được xác định là sản phẩm mũi nhọn, chủ lực của huyện".

Với ý nghĩa hết sức quan trọng, hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh với tinh thần, trách nhiệm cao. 212 điểm cầu gồm 01 điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện và 193 điểm cầu cấp cơ sở sẽ góp phần lan tỏa các nội dung, tinh thần của Nghị quyết, tạo thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị, cấp ủy các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên xác định: "Sẽ chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở cho các đảng viên còn lại tiếp tục nghiên cứu học tập nghị quyết và xây dựng chương trình hành động. Đối với Đảng bộ Công ty Gang thép Thái Nguyên trước hết phải quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục mọi khó khăn đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của cổ đông và người lao động".

Đồng chí Trịnh Hoàng Phượng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phổ Yên cho biết: "Hội nghị trực thành phố có 19 điểm cầu, gần 500 cán bộ, đảng viên tham dự, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể, chi tiết theo từng lĩnh vực nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống".

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 02 ngày 21 - 22/7./.