Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên
Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

Trong tháng 7, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng... Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với 07 vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; dư luận xã hội quan tâm; Ban Chỉ đạo triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng;Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đối với một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy./.