Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thường kỳ tháng 2
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Phiên họp.

Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá, ngay từ đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 08 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý; trong đó, Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử sơ thẩm 04 vụ án. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt Thông báo số 112 ngày 25/9/2023 tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo về việc công bố công khai các khu đô thị, các dự án trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Đến nay đã có 43 dự án thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; 21 dự án đủ điều kiện huy động vốn để hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết thực hiện dự án; 18 dự án đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh; 19 dự án bất động sản được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị: Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Thông báo số 112 tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo về việc công bố công khai các khu đô thị, các dự án trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là những khó khăn, vướng mắc về tài sản thi hành án liên quan đến đất đai. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 02 vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm trong Quý II năm 2024. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với vụ án Phạm Thị Huệ, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên và đồng phạm về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2020-2022./.