Hội nghị Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện hai Đại học Quốc gia và các Đại học vùng trong cả nước; các Trường: Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Bắc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đồng thời đề xuất các phương hướng, mô hình - giải pháp cho công tác Đoàn trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với bối cảnh, tập trung ở 3 nội dung trọng tâm gồm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiện nay; nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên, sinh viên trong giai đoạn hiện nay; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật, những mô hình hay, hoạt động hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.