Hội nghị chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy năm 2024
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2023, công tác tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự ATXH, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma tuý, đồng thời đề nghị một số giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tệ nạn ma túy. Kịp thời phát hiện và động viên các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sự dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt các cơ sở lưu trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT;

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của cơ quan thường trực và các thành viên Ban chỉ đạo trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo 138 các cấp, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phân công tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định; giao Sở Tài chính rà soát nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo; Ủy ban MTTQ và các Hội chính trị, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc phòng, chống tôi phạm về tệ nạn ma túy trong các tầng lớp nhân dân./.