Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ 2 – HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII sẽ diễn ra vào ngày 25.10 tại hội trường UBND thành phố Thái Nguyên. Tại Kỳ họp này HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu và văn phòng, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là kịch bản điều hành đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, đúng pháp luật để kỳ họp đạt kết quả cao nhất.