hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 35 cho y kien vao nhieu noi dung quan trong
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo kế hoạch trong 2 ngày làm việc (18 và 19/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào 27 nội dung, tăng 17 nội dung so với chương trình thường kỳ. Trong đó, có 5 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 21 nội dung về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và 1 nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm thảo luận, thẳng thắn góp ý vào từng nội dung. Trọng tâm là Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu cần tập trung cho ý kiến về những hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phân tích nguyên nhân và chỉ ra phương hướng, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Về 4 văn bản liên quan đến kết quả 2 năm (trong giai đoạn 2016 – 2020) thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế và thực hiện Đề án tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu thảo luận cho ý kiến về những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, tồn tại; từ đó tham mưu những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn còn lại.

Đối với 10 nội dung liên quan đến các Tờ trình của UBND tỉnh để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII sắp tới như: Tờ trình Quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tờ trình Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc tỉnh;…đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung cho ý kiến về tính pháp lý và khả năng cân đối tài chính của tỉnh khi thực hiện các nội dung này.

Về Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, đồng chí yêu cầu các ý kiến thảo luận tập trung về công tác chuẩn bị các điều kiện và tính khả thi của các dự án dự kiến ký kết tại Hội nghị. Đặc biệt thảo luận thống nhất những ý kiến, kiến nghị, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đại biểu cho ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm hiện nay; bổ sung những giải pháp để triển khai hiệu quả các dự án này trong thời gian tới. Cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đặc biệt về những nội dung triển khai chậm, nêu rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Về các nội dung còn lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu quan tâm nghiên cứu, cho ý kiến bổ sung, chỉnh sửa để Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn tiếp thu và giao cho các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh, thực hiện những quy trình tiếp theo./.