Hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên”, vay vốn JICA đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai lập dự án thực hiện để ký kết hiệp định vay, tổng mức đầu tư gần 922 tỷ đồng. Trong đó: vốn vay ODA của JICA gần 2.900 triệu Yên tương đương trên 712 tỷ đồng, thực hiện các tiểu dự án gồm: thủy lợi, xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt và cải tạo, nâng cấp 75,4km đường giao thông, tạo điều kiện phát triển sản xuất tại 19 xã khó khăn. Còn đối với Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xanh hỗ trợ phát triển bao trùm và bền vững cho đồng bao dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên vay vốn ADB, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.746 tỷ đồng, hiện đang trình Chính phủ phê duyệt thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ủy ban Dân tộc tiếp tục tạo điều kiện để tỉnh triển khai có hiệu quả các dự án từ nguồn vốn vay của JICA, ADB. Đồng thời, đề nghị đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định./.