Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động

Đề cập về những hiệu ứng tích cực trong công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác QP, QSĐP, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 thông tin: "Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 3, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác QP, QSĐP. Đặc biệt là các nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc; chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng, mệnh lệnh của Tư lệnh quân khu về công tác quân sự, quốc phòng hằng năm… nhờ đó, chất lượng công tác QP, QSĐP không ngừng được nâng lên”.

hieu qua kep tu phoi hop trien khai cong tac quoc phong quan su
Lãnh đạo Quân khu 3 kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện tại Lữ đoàn 242. Ảnh: DUY ĐÔNG

Theo đánh giá của Đảng ủy, BTL Quân khu 3, “hiệu quả kép” từ công tác phối hợp, triển khai thực hiện giữa Đảng ủy, BTL quân khu với các tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn thời gian qua là công tác xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV); công tác giáo dục chính trị, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, xây dựng thế trận quân sự KVPT, giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN)... đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế của quân khu và Bộ Quốc phòng, ưu tiên bố trí đủ quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ nhất là các đơn vị trên tuyến biên giới, biển đảo. Trong năm 2018, Quân khu 3 đã rà soát, điều chỉnh giảm 10% quân số các cơ quan. Cùng với đó, các tỉnh đã tiến hành kiện toàn cơ quan quân sự địa phương các cấp, ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức. Công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV và phương tiện kỹ thuật, sắp xếp quân dự bị vào các đơn vị DBDV ở các địa phương được thực hiện đúng chỉ tiêu. Hằng năm, các địa phương đều hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác phối hợp thời gian qua là các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Quy chế giữa BTL Bộ đội Biên phòng và BTL Quân khu 3. Qua đó, giúp cho các lực lượng luôn nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, huấn luyện, hoạt động, diễn tập các cấp, vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

Phát huy vai trò tham mưu và thế mạnh từng địa phương

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, huấn luyện, SSCĐ của lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV, công tác diễn tập của các đơn vị, địa phương trên địa bàn quân khu đã thực hiện đúng với quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận KVPT. Năm 2018, các tỉnh, thành phố đã huy động từ nguồn ngân sách địa phương được hơn 147 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước hơn 53,4 tỷ đồng, xây dựng nhiều hạng mục công trình quân sự, công trình chiến đấu trong các KVPT.

Khảo sát thực tế ở một số địa phương trên địa bàn Quân khu 3 chúng tôi nhận thấy, mặc dù điều kiện tự nhiên nhiều nơi không thuận lợi, kinh tế còn hạn hẹp nhưng với quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: “Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác QP, QSĐP nói chung, xây dựng KVPT nói riêng, tỉnh đã ban hành Đề án Xây dựng công trình phòng thủ tỉnh và chỉ đạo các huyện, thành phố lập đề án xây dựng công trình phòng thủ cấp huyện. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm huấn luyện DBĐV tỉnh...”. Còn theo đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, trong quy hoạch tổng thể về thế trận quân sự KVPT, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng các thành phần của thế trận quân sự trong KVPT. Hiện nay Quảng Ninh đã xây dựng cơ bản 100% tuyến đường giao thông liên kết làng, xã, phường, thị trấn, các đơn vị kinh tế cũng được bố trí, quy hoạch theo thế liên hoàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã thông qua và bắt đầu đầu tư thực hiện “Đề án quy hoạch xây dựng khu căn cứ hậu cần-kỹ thuật thời chiến”.

Còn ở tỉnh Ninh Bình, hiện nay hệ thống đất, công trình quốc phòng đã được các cấp quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thông báo với chúng tôi: Tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xây dựng Sở chỉ huy cơ bản trong KVPT tỉnh; dự án sau điều chỉnh bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt với kinh phí gần 34 tỷ đồng.

Cùng với quan tâm triển khai xây dựng KVPT, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 đã chỉ đạo hội đồng GDQPAN các cấp làm tốt công tác phổ biến và GDQPAN cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.