Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa gửi văn bản ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch thành phố tới giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ.

ha noi chan chinh thuc hien nhiem vu cap lanh dao thu truong
Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội (ảnh minh họa).

Theo đó, việc thực hiện chương trình công tác, chương trình hành động của Thành phố: Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, đề án; chủ động thực hiện theo các quy trình, thủ tục theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ các nội dung, đề án. “Việc rút nội dung, đề án khỏi chương trình công tác, chương trình hành động hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải trình rõ lý do, báo cáo Chủ tịch Thành phố; không đăng ký lại với các nội dung, đề án đã rút”.

Các hồ sơ, văn bàn trình UBND Thành phố, Chủ tịch Thành phố (kể cả hồ sơ tài liệu phục vụ cuộc họp) phải đảm bảo nội dung tham mưu rõ ràng, thể hiện quan điểm đúng hay không đúng quy định pháp luật (Văn bản có 2 phương án trở lên cần tham mưu 1 phương án phù hợp nhất) và đúng thẩm quyền giải quyết của Thành phố, Chủ tịch Thành phố.

Người đứng đầu có trách nhiệm ký đúng quy định, đóng dấu theo thể thức quy định, không đóng dấu treo.

Đối với việc tham dự các phiên họp, cuộc họp của UBND Thành phố, Giám đốc, thủ trưởng, Chủ tịch có trách nhiệm tham dự đầy đủ; các cuộc họp giao ban, kiểm điểm công tác hằng tháng, hằng quý; các cuộc họp giải quyết công việc của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố, tập thể Ban cán sự đảng UBND Thành phố; các cuộc họp do cơ quan mình được giao chủ trì báo cáo (theo giấy mời) nếu vắng mặt phải báo cáo và được Chủ tịch Thành phố đồng ý; đồng thời phải chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của cấp phó được ủy quyền dự thay cấp trưởng.

Đối với các cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về các dự án, đề án đơn vị được mời dự họp phải có trách nhiệm tham gia ý kiến phát biểu tại cuộc họp và văn bản gửi Văn phòng UBND Thành phố để tổng hợp văn bản trình UBND Thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan khác mà phải lấy ý kiến thực hiện theo đúng quy định Quy chế làm việc của UBND Thành phó nhiệm kỳ 2016-2021. Việc xin ý kiến theo một trong hai hình thức mời họp để bàn bạc trực tiếp hoặc gửi lấy ý kiến bằng văn bản.

Văn bản cũng nêu rõ: “Khi được mời họp để lấy ý kiến, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của cơ quan”.

Khi được hỏi tham ý kiến bằng văn bản với vấn đề mà pháp luật không quy định cụ thể thời gian giải quyết thì giám đốc, thủ trưởng, chủ tịch được hỏi ý kiến, có trách nhiệm trả lời văn bản chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản và chịu trách nhiệm nội dung phúc đáp. Nếu quá thời hạn không có văn bản phúc đáp thì coi như đồng ý và chịu trách nhiệm về nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách./.