thu truong bo giao thong van tai kiem tra tien do duong ho chi minh
Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải có buổi kiểm tra tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1 có tổng chiều dài 17,5km chạy từ xã Yên Ninh huyện Phú Lương sang thị trấn chợ Chu, huyện Định Hóa. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao cho đơn vị thi công được 12/17,5km đạt 70%.

Huyện Phú Lương có trên 6km đường chạy qua địa phương đã hỗ trợ cho các hộ dân tiền đền bù được trên 33,5 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng được 5/6km. Đoạn qua huyện Định hóa có chiều dài trên 11km đã hỗ trợ đền bù được trên 46 tỷ đồng bàn giao mặt bằng được 7/11km.

Hiện nay, tại những khu vực được bàn giao mặt bằng các đơn vị thi công đang tiến hành thi công san lấp phần nền móng, tuy nhiên tiến độ dự án đang bị chậm khoảng 10% so với kế hoạch. Nguyên nhân do nguồn vốn chậm triển khai dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng còn chậm và thời tiết không thuận lợi. Trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị với Bộ Giao thông sớm triển khai nguồn vốn để chi trả cho các hộ dân và triển khai xây dựng tái định cư sớm có mặt bằng để thi công dự án.

Về phía tỉnh Thái Nguyên cũng kiến nghị với Bộ Giao thông sớm bố trí nguồn vốn để tỉnh tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng và di chuyển các công trình công cộng liên quan đến dự án, kiến nghị Bộ Giao thông chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, và đề nghị Bộ quan tâm cho mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Yên Ninh theo quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kết luận về phần kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án sẽ được Bộ triển khai trong tháng 5. Đồng chí yêu cầu tỉnh và đơn vị chủ đầu tư sau khi có kinh phí khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Chậm nhất đến ngày 30/6 phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để phục vụ thi công. Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị thi công cần chấn chỉnh lại công tác tổ chức thi công, các đơn vị giám sát kiểm tra chặt chẽ chất lượng các gói thầu sớm có báo cáo cụ thể về Bộ giao thông trong thời gian sớm nhất.