Chương trình giao lưu “Tự hào ATK - Điện Biên Phủ”
Tại chương trình, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên

Tại chương trình, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng cách đây 70 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đồng thời khẳng định, Điện Biên Phủ là cột mốc vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới.

Cũng tại chương trình, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên đã có những đóng góp quan trọng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đại biểu và sinh viên cũng được giao lưu, gặp gỡ với các bạn trẻ đến từ Quân khu I và Đại học Thái Nguyên để hiểu hơn về việc giáo dục, bồi dưỡng truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chương trình giao lưu “Tự hào ATK - Điện Biên Phủ” là hoạt động ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời cũng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của Quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hoạt động này góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, sự biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.