Phát huy vai trò phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước
Các chi hội phụ nữ trên địa bàn TP.Thái Nguyên nhiệt tình tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới"

Năng động trong phát triển kinh tế gia đình, nhiệt tình trong công tác hội phụ nữ, đó là những nhận xét về bà Trần Thị Nguyệt, hội viên Hội phụ nữ xóm Gò Chè, xã Huống Thượng. Nhờ chịu khó và sự nhạy bén phát triển kinh tế, bà Nguyệt đã dần gây dựng được kinh tế gia đình vững chắc, trở thành một trong những hộ có điều kiện khấm khá tại địa phương. Hiện nay, mô hình kinh tế VAC của gia đình bà Nguyệt đang cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, bà Nguyệt còn tham gia nhiệt tình các phong trào do Hội Phụ nữ các cấp phát động như: “Phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”.

Bà Trần Thị Nguyệt ở xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: “Nhà mình có cây con giống mình chia sẻ với mọi người. Mình biết kỹ thuật trồng và đã áp dụng thành công thì cũng phổ biến lại. Chị em cùng giúp nhau”.

Là một phường ở trung tâm thành phố có 18/18 chi hội phụ nữ tổ dân phố với gần 2.500 hội viên. Thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đến 100% cán bộ Hội. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực chỉ đạo các chi hội duy trì và nhân rộng các CLB “5 không, 3 sạch”; hoạt động mô hình “tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Bà Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên khẳng định: “Chúng tôi 18/18 chi hội đã ký cam kết thi đua và thực hiện 100% trên địa bàn toàn phường”.

Phát huy vai trò phụ nữ trong phong trào thi đua yêu nước
Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ phát huy hiệu quả tốt trong cộng đồng

Có thể khẳng định, thời gian vừa qua, phong trào thi đua đã được các cấp hội phụ nữ TP. Thái Nguyên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa rộng rãi. Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Thái Nguyên đang duy trì 200 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 34 mô hình “Phụ nữ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường”; 100% các chi hội thành lập và duy trì hiệu quả mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng tuyến đường hoa với tổng số 48km đường hoa; mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện tiết kiệm từ việc thu gom rác thải tái chế” được thực hiện tại 9 đơn vị phường, xã với số tiền tiết kiệm được trên 750 triệu đồng mỗi năm.

Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết: “Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của chị em, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để cải thiện vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội”.

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua không chỉ giúp các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, bên cạnh đó còn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên. Từ đó, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”./.