Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở
Chị Nguyễn Thị Hồng luôn gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với người dân trong công tác Mặt trận Tổ Quốc.

Trách nhiệm, nhiệt tình, cần mẫn và gần gũi nhân dân đó là những nhận xét mà cán bộ lãnh đạo cũng như người dân dành cho chị Nguyễn Thị Hồng. Với vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ, chị luôn sâu sát với cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận dụng linh hoạt công tác tuyên truyền gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động đến với người dân một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, trong năm 2022, chị đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” với 32 camera, tổng số kinh phí gần 100 triệu đồng đều từ nguồn vận động của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân: "Trước hết bản thân mình phải vận động gia đình và người thân gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, bên cạnh đó phải thực hiện tốt chức trách của người cán bộ Mặt trận Tổ Quốc".

Là một trong những hội nghị tập huấn về công tác dân vận năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức. Tại đây, các học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản: Một số nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận, công tác dận vận của các cơ quan Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo và nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở
Các hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở nắm bắt kịp thời các kiến thức, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới.

Bà Dương Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết hiệu quả của các hội nghị tập huấn về công tác dân vận khi triển khai ở địa phương: "Tổ chức các lớp tại các huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, thành phần tham gia lớp tập huấn rất đông, có ý nghĩa trong thời điểm này để thống nhất cách tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng cũng như dân vận khéo".

Với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết:"Điểm mới so với các năm trước là năm nay Ban Dân vận Tỉnh ủy đã giao cho Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy chủ động nội dung, thời gian, đối tượng tham gia tập huấn. Các đồng chí Báo cáo viên, giảng viên lớp tập huấn chủ yếu là các đồng chí lãnh đạo, do đó rất am hiểu tình hình thực tiễn của địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện lớp tập huấn cũng là dịp để quán triệt, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương cho nên nội dung tập huấn rất hiệu quả"

Có thể thấy, công tác dân vận có vai trò rất quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cán bộ dân vận chính là “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn đời sống. Do vậy, việc chú trọng xây dựng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ là yêu cầu rất cần thiết hiện nay góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”./.