Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương 482.450 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

gan 730000 ty dong thu can doi ngan sach trung uong nam 2017

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương

năm 2016

Về ý kiến đề nghị ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ các địa phương xử lý sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân của 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Chính phủ đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp giải quyết hậu quả của sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra. Mặt khác, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn, đồng thời đã báo cáo Quốc hội giãn tiến độ thu hồi các khoản vốn ứng trước của các địa phương này.

Bên cạnh đó, dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 của ngân sách địa phương 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường Formosa đã được ưu tiên bố trí phân bổ ở mức tăng cao hơn so với các địa phương khác. Vì vậy, đề nghị Quốc hội chấp thuận như phương án Chính phủ trình.

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

Trong quá trình điều hành, bổ sung vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017-2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước./.