Du lịch Thái Nguyên đánh thức tiềm năng bằng 1 loạt sản phẩm du lịch đặc trưng
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, ngành du lịch Thái Nguyên đã thu hút trên 2,1 triệu khách, trong đó, khách quốc tế đạt 16 nghìn lượt, tổng doanh thu đạt 1800 tỷ đồng. Tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; Lồng ghép các nguồn lực để thực hiện đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; Triển khai quy hoạch du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các địa phương; Ngành cũng chú trọng xây dựng và phát triển 4 loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa trà; Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: trong năm 2023, tỉnh sẽ triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng chí cũng đề nghị, ngành chủ quản và các đơn vị liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh các Đề án, chương trình phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và trở thành trung tâm du lịch của vùng Việt Bắc, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thái Nguyên nhằm thu hút du khách cũng như nâng cao giá trị, vị trí của Thái Nguyên trong bản đồ du lịch toàn quốc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 17 giải cho các nhóm tác giả, đơn vị có tác phẩm, sản phẩm xuất sắc nhất trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng, khẩu hiệu và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên được phát động từ tháng 5/2022./.