Đồng Hỷ: Nâng cao vai trò quản lý tài nguyên khoáng sản cấp xã
Đồng Hỷ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Năm 2023, có 8 hộ dân xóm Đồng Thu và xóm Trung Sơn có ý kiến về việc mỏ đá Quang Sơn khai thác vào phạm vi đất của họ. Nội dung này, UBND xã Quang Sơn đã phối hợp cùng các bên có liên quan xác minh vụ việc. Với quy trình làm việc khách quan, công khai, minh bạch nên vấn đề đã được giải quyết thấu đáo với sự đồng thuận của các bên liên quan. Ông Đỗ Huy Hiệu, Giám đốc Mỏ đá Quang Sơn, Công ty CP đá ốp lát – Vật liệu xây dựng cho biết: Xã Quang Sơn đứng ra làm cán cân nảy mực, giải quyết thấu đáo với sự đồng thuận của các bên liên quan, vừa ủng hộ người dân và cũng ủng hộ cho doanh nghiệp, không có đứng về phía nào cả.

Hiện nay, xã Quang Sơn là địa phương có tới 10 mỏ và điểm mỏ khai thác khoáng sản nên cũng đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới môi trường. Trước thực trạng đó UBND xã đã xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này.

Đồng Hỷ: Nâng cao vai trò quản lý tài nguyên khoáng sản cấp xã
Ông Khúc Kim Quảng, Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, Đồng Hỷ

Ông Khúc Kim Quảng, Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: Người dân cũng như là các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị của xóm có vai trò là nắm bắt tình hình, khi có sự việc xảy ra thì có thông tin kịp thời để chính quyền địa phương ngăn chặn và xử lý kịp thời không thể phát sinh về cái vụ việc xảy ra

Không có nhiều mỏ như Quang Sơn xong hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Nam Hòa cũng khá sôi động. Nhưng chính quyền xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời xử lý những phát sinh ngay từ ban đầu, đó là những giải pháp, biện pháp đã được UBND xã Nam Hòa triển khai nhiều năm qua để nâng cao công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn.

Đồng Hỷ: Nâng cao vai trò quản lý tài nguyên khoáng sản cấp xã
Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: Trước tiết là chúng tôi xác định điểm mỏ và ranh giới đối với các công ty khai thác. Đầu năm nào chúng tôi cũng có kế hoạch đi kiểm tra và đồng thời thông qua ý kiến của nhân dân chúng tôi đi kiểm tra, nếu như các công ty mà khai thác ra chớm ra bên ngoài thì chúng tôi cũng có thể xử lý và đề nghị công ty đã phải dừng ngay trong việc khai thác bên ngoài.

Đồng Hỷ: Nâng cao vai trò quản lý tài nguyên khoáng sản cấp xã
Ông Chu Đức Hậu, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ

Ông Chu Đức Hậu, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản về công tác lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt về công tác kiểm tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, tổ chức ký cam kết giữa Phòng Tài Nguyên và Môi trường với Phòng Kinh tế hạ tầng, Chi Cục thuế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ký cam kết hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn với Chủ tịch UBND huyện.

Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện có 65 điểm mỏ khoáng sản đã được cấp phép. Số lượng mỏ lớn, địa bàn rộng nên công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn gặp khá nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Đồng Hỷ đã và sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật. Nâng cao vai trò và tính chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã đặc biệt là vai trò của người đứng đầu.