Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên
Toàn cảnh hội nghị.

Sau gần 3 năm triển khai, các hoạt động của Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, các cấp hội phụ nữ đã thành lập 195 tổ truyền thông cộng đồng với trên 1.800 thành viên; củng cố và thành lập 192 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng; duy trì đảm bảo hiệu quả bền vững cho 27 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học…

Đối với nội dung thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, trong nửa nhiệm kỳ qua, hội LHPN các cấp đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bộ máy tổ chức hội từng bước được củng cố, phong trào hội ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều tầng lớp phụ nữ tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như vai trò phụ nữ đối với những đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, vì sự phát triển của phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của cấp ủy các cấp, những chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội tại hội nghị này, tổ chức Sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ theo kế hoạch để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong thời gian tới./.