Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thái Nguyên
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thái Nguyên.

Tại các điểm thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn công tác đã kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất như: phòng làm việc của điểm thi, phòng y tế, phòng thi, trang thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly... Các điểm thi đều khẳng định, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh hoàn thành tốt bài thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Đồng thời, lưu ý lãnh đạo các điểm thi quan tâm bảo đảm sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là khi thời tiết có diễn biến bất thường.

Tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tốt kỳ thi, đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy chế và phòng, chống dịch COVID-19./.