Trước đó, theo quy định, người dân có thẻ BHYT khi đi khám bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó mới được đăng kí khám chữa bệnh BHYT và được quỹ chi trả theo quy định.

di kham khong mang bao hiem y te van se duoc thanh toan

Theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật BHYT thuộc lĩnh vực y tế, vẫn khuyến khích người dân tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải cung cấp số thẻ BHYT hoặc xuất trình thẻ BHYT có ảnh.

Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải cung cấp số định danh cá nhân hoặc xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân còn giá trị hiệu lực; Chứng minh nhân dân còn giá trị hiệu lực (bao gồm cả chứng minh quân đội); Hộ chiếu còn giá trị hiệu lực; Thẻ học sinh, sinh viên, học viên còn giá trị hiệu lực (đối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi làm chứng minh minh nhân dân); Các giấy tờ có ảnh khác do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nơi người đó đang công tác, làm việc cấp hoặc xác nhận.

Tuy nhiên, với những trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi đến khám chữa bệnh mà không mang theo thẻ BHYT vẫn được Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí nếu cung cấp với cơ sở khám chữa bệnh số thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó (một trong các giấy tờ kể trên).

Còn nếu tại thời điểm đi khám chữa bệnh, người bệnh không nhớ số thẻ, hoặc không có giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sẽ không được quỹ BHYT thanh toán.

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực kể từ thời điểm xuất trình thẻ BHYT, hoặc số thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân.