PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM vừa ký văn bản gửi hiệu trưởng các trường thành viên, trưởng khoa trực thuộc về việc thí điểm giao nhiệm vụ trưởng bộ môn và trưởng đơn vị chuyên môn cho viên chức đã hết tuổi làm công tác quản lý.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác chuyên môn tại đơn vị, trưởng các đơn vị có thể xem xét giao nhiệm vụ trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn cho các viên chức giảng dạy đã hết tuổi làm công tác quản lý.

dh quoc gia tphcm thi diem cho nguoi da ve huu van lam quan ly

ĐHQG TP.HCM cho các trường thành viên thí điểm cho người về hưu làm quản lý (ảnh minh hoạ)

Cụ thể, nhiệm vụ quản lý này bao gồm trưởng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm thuộc khoa trở xuống.

Các viên chức giảng dạy này phải là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và đang trong giai đoạn kéo dài thời gian làm việc tại đơn vị.

Việc phân công viên chức theo đối tượng nói trên dựa trên cơ sở đề xuất của bộ môn, của khoa và sự đồng thuận của viên chức.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, việc thực hiện thí điểm này nhằm tiếp tục phát huy sự đóng góp chuyên môn sâu của viên chức giảng dạy có học vị tiến sĩ, chức danh phó giáo sư và giáo sư đã hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định nhà nước.

Tuy nhiên trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn trong trường hợp này không bố trí phụ cấp chức vụ từ ngân sách nhà nước, chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy chế chi tiêu nội bộ hoặc theo thỏa thuận với đơn vị. Đơn vị không bố trí phụ cấp chức vụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các trường hợp này.

Như vậy, ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong các đơn vị công lập thực hiện thí điểm cho phép giảng viên có đủ điều kiện được đảm nhiệm vị trí quản lý sau khi về hưu. Việc thí điểm này sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai thực hiện trong thời gian một năm, tính từ ngày 5/12/2017.

Trước đó, tại Nghị định 141/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục ĐH, giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư, học vị tiến sĩ đang công tác tại các trường ĐH chỉ được kéo dài thời gian làm việc sau khi về hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Theo quy định hiện hành, thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ không quá 5 năm, phó giáo sư không quá 7 năm và giáo sư không quá 10 năm.